Stadsbestuur over het Stadspark

Op volgende pagina, waar den Antwerpenaar van 1 januari 09 besproken wordt, leest u alles over het ideale park van het Stadsbestuur: een park met weinig bomen!

https://beschermstadsparkvanantwerpen.wordpress.com/2009/01/05/den-antwerpenaar-van-010109-stadsbestuur-promoot-open-parken-met-weinig-bomen/

Sinds het verschijnen van die Antwerpenaar van 1 januari is er heel wat te doen geweest in de pers over de beoogde “heraanleg” van het Stadspark.  Het beschermcomité zond een brief naar het Stadsbestuur om die “heraanleg” te laken want er is geen draagvlak voor onder de Antwerpse bevolking.  In haar meest recente communicaties heeft het Stadsbestuur het woord “heraanleg” laten vallen, en spreekt men  nu van “renovatie”! 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Marketing_en_communicatie/MC_Com/DenAntwerpenaar/2009/Jan2/20090115_DA_p06_91kB.pdf

 

Waarom er al lang heel wat beslist werd over het Stadspark, waarbij de doorsnee Antwerpenaar geen inspraak werd gegeven:

In Het Laatste Nieuws van 24/12, stelt het stadsbestuur over het beschermcomité:

“Om tegen iets te zijn, moet er iets beslist zijn. En voorlopig is dat niet het geval. Iedereen zal zijn zegje kunnen doen”

Deze uitspraak is merkwaardig, want op 7 november, 2008, ”°besliste° het college” van schepenen, zo staat letterlijk te lezen in het college °besluit° van die datum (dat u hieronder kan lezen),  ”een ontwerper te zoeken voor de herinrichting van het Stadspark.”  Een historisch park dat eigenlijk als beschermd monument geclasseerd zou moeten zijn “herinrichten” en ”heraanleggen” is wel degelijk een ingrijpende beslissing.  Bovendien °besliste° het college van schepenen die dag om maar liefst bijna 2,5 miljoen euro voor de nodeloze herinrichting van het historische Stadspark uit te geven en °besliste° het stadsbestuur dat het park “hedendaags” moet worden.  Nog anders gezegd: het college besliste niet die 2,5 miljoen euro uit te geven voor de restauratie van het historisch park en voor de aanleg van broodnodige nieuwe groene ruimtes elders in de  binnenstad.  Daarentegen besliste het college wel het geld  te besteden aan het “omvormen” van een historisch park tot een “hedendaags” park; dat, terwijl het Stadspark eigenlijk als cultureel erfgoed en beschermd monument geclasseerd zou moeten zijn.  Conclusie: het stadsbestuur besliste eenduidig het Stadspark niet als beschermd Antwerps cultureel erfgoed te beschouwen, laat staan te behandelen. En ondanks al deze beslissingen is het stadsbestuur er blijkbaar van overtuigd dat ze nog niets beslist hebben en dat ze echte inspraak geven aan de Antwerpse bevolking. 

 

 

 

Hieronder vindt u de tekst van het collegebesluit (van het college van Antwerpse schepenen) dat in pdf-formaat te lezen is op het internet. Uit deze tekst kan men de belangrijkste doelstellingen van de geplande heraanleg van het Stadspark aflezen. Er wordt wel verwezen in het collegebesluit naar overleg met bewoners en gebruikers, maar het is betreurenswaardig dat er ogenschijnlijk geen breed vooronderzoek en geen directe consultatie van de Antwerpse bevolking voorafging aan het collegebesluit om een topontwerper te zoeken (voor een park dat, ironisch genoeg, al eens een topontwerper had). Ook de “Uitnodiging Focusgroep Stadspark” van 1 december 08 ging naar een beperkt aantal wijkcomités en verenigingen, en was niet echt toegankelijk voor alle Antwerpenaren, terwijl het Stadspark toch het enige park van formaat in de Antwerpse binnenstad is en niet enkel door de buurtbewoners gebruikt wordt.

Op de focusgroep avond zelf, 1 december 2008, werd het collegebesluit van 7 november niet voorgesteld of toegelicht, maar kregen de aanwezigen de volgende summiere informatie:

“De Stad Antwerpen wenst voor het Stadspark een ambitieuze visie te ontwikkelen die vertaald wordt in een parkontwerp:
1. het Stadspark omvormen tot een hedendaags park;
2. met respect voor historische elementen
3. geintegreerd in het stedelijk weefsel”

Een uitgebreide kritiek van de plannen om dit historische park om te vormen tot een “hedendaags” park met “historische elementen” vindt u op onze website, onder doelstellingen van het beschermcomité. Ons is het er vooral om te doen het stadsbestuur erover te sensibiliseren dat het Stadspark cultuurhistorisch erfgoed is, dat beschermd, bewaard, beveiligd en vooral gerestaureerd dient te worden. Het Stadspark is zeker geen amalgaam van wat historische elementen. Ook hebben wij bedenkingen bij de voorstelling van “passief parkgebruik” (wandelen, kuieren, spelen, joggen) als “oude behoeften” en “actief sportgebruik” (sport zoals volley of basket ball) als “nieuwe behoeften” die nu door het toch wel erg kleine Stadspark (zowat het enige park in de binnenstad) mogelijk allemaal zouden moeten worden ingevuld. Wij willen het stadsbestuur er dan ook toe aan zetten de sportdenkpiste voor het Stadspark te verlaten en meer gelden te investeren in de aanleg van meer groene sportruimtes in of nabij de binnenstad, maar niet ten koste van het reeds bestaande cultuurhistorische Stadspark, ons aller erfgoed.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hieronder de tekst van het collegebesluit van 7 november 2008:

“Open Oproep ontwerp Stadspark (AG STAN A1 nr. 14138

Het Stadspark, dat volgend jaar 140 jaar bestaat, zal heringericht worden zodat het beter voldoet aan de noden van hedendaagse parkgebruikers. Vandaag besliste het college hiervoor een ontwerper te zoeken via de ‘Open Oproep’- procedure van de Vlaams Bouwmeester. Het nieuwe ontwerp moet de historiek van het park respecteren en tegelijkertijd een antwoord bieden aan de
gewijzigde noden van de parkgebruikers. De bewoners worden betrokken bij dit nieuwe ontwerp via een communicatie- en participatietraject.

Het Stadspark werd oorspronkelijk ontworpen door Frederic Eduard Keilig (1827-1895) en wordt 140 jaar in 2009. Het park beantwoordt vandaag nog altijd aan de originele tekening van Keilig, maar voldoet nog maar gedeeltelijk aan de hedendaagse behoeften van de parkgebruiker. Daarom besliste het college vandaag om via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams
Bouwmeester een ontwerper te zoeken voor de herinrichting van het Stadspark.

Oude en nieuwe behoeften
Het Stadspark werd in 1869 aangelegd. Oorspronkelijk was het park bedoeld om in alle rust een wandeling te maken, te kuieren of op een bankje te genieten van het groen. Hoewel deze passieve ontspanning nog altijd belangrijk is voor parkgebruikers, is er vandaag ook meer vraag naar mogelijkheden tot actieve ontspanning. Zeker in een dicht bebouwde stadsomgeving zoals die van
het Stadspark, hebben mensen ruimte nodig om te ontspannen, spelen en sporten. Het nieuwe ontwerp voor het Stadspark mag echter geen radicale breuk zijn met het oude. Het moet een antwoord bieden aan de gewijzigde behoeften, maar ook respect hebben voor de historische achtergrond van het Stadspark en voor het oorspronkelijke ontwerp. De wensen van de parkgebruiker moeten dus op een verfijnde manier ingevuld worden.

In overleg met bewoners en gebruikers
Er wordt overleg georganiseerd met betrokken bewoners. De stad rekent voor het communicatie en participatietraject in het bijzonder op bewonersgroepen van aangrenzende wijken, de Joodse gemeenschap, de Indische gemeenschap, de seniorenraad, de jeugdraad, Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT), de scholen, de gebruikers van het skatepark en de buurtcomités.

Timing en budget
Na het nodige voorbereidende werk zal de Open Oproep in januari 2009 gepubliceerd worden. Vanaf einde oktober 2009 zou de nieuwe ontwerper bekend zijn, waarna aan de opmaak van het definitieve nieuwe parkontwerp kan begonnen worden. De uitvoering van het nieuwe parkontwerp voor het Stadspark zal ten vroegste in 2012 van start gaan. De stad voorziet voor de uitvoering
een bedrag van 2 480 000 euro.”

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Marketing_en_communicatie/MC_Com/Collegeverslagen2008/Collegeverslag_081107_72kb.pdf

Advertisements

2 Responses

 1. Mijne dames/heren-

  gelukkig houden jullie de vinger aan de pols. Net als bij de Leien ben ik gaarne bereid om mijn expertise als boomdeskundige (geregistreerd boomtaxateur, European Tree Technician) in te zetten als het om (de groeiomstandigheden van) de bomen gaat. Ik woon wel in Nederland, maar mijn man woont al ruim tien jaar in Antwerpen (vandaar mijn betrokkenheid).

  Voor contact: mijn e-mail of tel/fax: 0031-72-5065475.

  Heel veel sterkte-

  Met vriendelijke groeten:
  Veronica van Amerongen

 2. […] Informatie van Stad Antwerpen over Stadspark, waaronder collegebesluit van 7 november 2008 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: