Enquete Stadsbestuur

BELANGRIJK! HET STADSBESTUUR HEEFT DE DEADLINE VOOR DE ENQUETE VERLENGD TOT 31 JANUARI!  DOE MEE, ZEG HET VOORT, EN STUUR DE LINK VOOR DE ENQUETE DOOR AAN ANDEREN BEGAAN MET HET BEHOUD VAN HET HISTORISCHE STADSPARK
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Doe mee, red het historisch Stadspark: hieronder de link voor het online invulformulier of de internet bevraging van het Stadsbestuur over het Stadspark.  Lees ook onze analyse van de dikwijls dubbelzinnige vragen die op dit invulformulier gesteld worden. 
Om geldig te zijn moet deze internet enquete tot 31  JANUARI ingevuld worden.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Zoals reeds bericht in de media, is het stadsbestuur van plan het historische Stadspark van Antwerpen, aangelegd in 1869 door befaamd toparchitect Eduard Keilig, te laten omstylen tot een “hedendaags park” tegen een kostenplaatje van maar liefst 2,5 miljoen euro. Dat terwijl ons Stadspark, zoals de parken van London, Parijs, Berlijn of New York , al lang beschermd monument had moeten zijn.
Doe mee, red het historisch Stadspark, en
VUL DE VRAGENLIJST VAN HET STAD HIERONDER In:
Het is belangrijk dat mensen die bezorgd zijn over de toekomst van het Stadspark hun mening te kennen geven. U kan dat  door de internet enquete van het stadsbestuur over het Stadspark in te vullen en door te mailen. Dat duurt slechts 15 minuten en is anoniem.
Eerder waren er technische problemen met de enquete maar die zijn nu opgelost. Hieronder volgt een lijst met vragen die specifiek over het HISTORISCHE Stadspark en zijn mogelijke ingrijpende heraanleg gaan. We willen u niet zeggen wat u moet stemmen, natuurlijk, dat zou ondemocratisch zijn. Maar we maken gewoon een lijst van deze vragen en merken op welke vragen mogelijk dubbelzinnig zijn.

 

Op deze website vindt u de online enquete van de stad Antwerpen betreffende de geplande omstyling van het Stadspark. Deze enquete kan ingevuld worden tot 31 januari, 2009!

Hier is nog eens de link:

http://stada.iii.be/index.php?sid=18129&newtest=Y&lang=nl

Vragenlijst Stadspark

Hieronder vindt u een lijst van vragen die mogelijk de heraanleg van het HISTORISCHE Stadspark betreffen, dat door de geplande heraanleg tot een hedendaags park, mogelijk ingrijpend zou kunnen veranderen.

Om een voorbeeld van een dubbelzinnige vraag te geven: vraag 11 (b) vraagt of er in het nieuwe stadspark ruimte moet zijn voor sportieve recreatie zoals voetbal, basket, joggen/lopen. Dus wie als jogger hierop ja antwoordt, geeft ook impliciet zijn goedkeuring voor een mogelijk basketbal veld of een gazon voor niet georganizeerde voetbal.  Maar wie weet hoe klein en heuvelachtig het Stadspark is (14 ha klein), vraagt zich af waar zo’n vlakke velden of gazons geplaatst kunnen worden zonder drastische ingrepen.

Heel veel vragen betreffen het verwijderen (=rooien) van bestaande, dus niet zieke bomen en struiken. Niveauverschillen in vraag 9(e) schijnt te slaan op de heuvel met rotsen (de rotsen worden trouwens nergens in de vragenlijst vermeld als mogelijke meerwaarde!) en de glooiingen, typisch voor deze Engelse landschapstuin uit de 19de eeuw. De indruk wordt toch sterk gegeven dat men met de gedachte gespeeld heeft dat deze glooiingen en de heuvel onbelangrijk zijn en eventueel wegkunnen.  Ook wordt gevraagd of de grootte van de vijver moet veranderen (verkleinen!) en of de toch wel belangrijke historische standbeelden een meerwaarde hebben. (Voor wie weet wat er met de standbeelden van o.a. Bach en Beethoven uit het Albertpark/de Harmonie gebeurd is, en waarvan er een paar al heel lang in een vergeethoek van het Middelheim staan, is ook dit een schrikbeeld.)

 

Zoals we op de website opmerkten voldoet het toch wel kleine historische Stadspark momenteel aan zowel actieve als passieve sportbehoeften, want je kan er nu al joggen, skaten enz, en de twee kunnen momenteel in evenwicht naast mekaar staan. Het is de vraag of dit nog mogelijk zal zijn door de aanleg van sportvelden, allerlei evenementen en concerten, allemaal nieuwigheden die in strijd zouden zijn met het behoud van het Stadspark als cultureel erfgoed en oase van rust midden in de stad. Let er ook op hoe in vragenblok 11 die over uw voorkeur passief vs actief parkgebruik gaat, maar liefst 5 van de vragen actief sport en spel betreffen, en slechts 2 passief gebruik (wandelen en natuur genieten), dus dit is een voorbeeld van een impliciet tendentieuze vraag aangezien de voorkeur voor actief sportgebruik al gereflecteerd is in de vraagstelling.

VRAGEN DIE MOGELIJK DE OMFUNCTIONERING VAN HET HUIDIGE HISTORISCHE STADSPARK BETREFFEN of ZIJN STATUUT ALS CULTUREEL ERFGOED DAT EIGENLIJK BESCHERMD ZOU MOETEN ZIJN:

Vragenblok 6:

Ik zou meer naar het park komen indien

(f) er een vlak grasveld zou zijn

(g) er meer mogelijkheid om te sporten zou zijn

(h) er meer georganiseerde activiteiten zouden zijn

(i)er meer concerten zouden zijn

Vragenblok 9:

Wat is u mening over deze stellingen over het park?

(b) de historische elementen (brug, standbeelden, bunker…) zijn een meerwaarde voor het park

(d) het is aangenaam wandelen in het park

(e) de bestaande niveauverschillen zijn een meerwaarde voor het park

Vragenblok 11:

Waarvoor moet er ruimte zijn in het park?

(a) ruimte voor evenementen (optredens en activiteiten)

(b) ruimte voor sportieve recreatie (voetbal, basket, joggen/lopen…): NOTA BEN/ wie als jogger deze vraag met ja beantwoordt, geeft ook meteen zijn toestemming voor een basket ball veld!

(f) ruimte voor groen (bomen, struikeN, bloemen)

(g) ruimte voor rust (zitbanken, …)

Vragenblok 12:

Wat vindt u verder nog een meerwaarde voor het park?

(a) een fontein

(b) standbeelden

(c) kunst

(f) kiosk/prieeltje

(j) vijver

(k) dieren (vissen, watervogels, konijnen): NOTA BENE: wie ertegen is dat tamme konijntjes onverzorgd in het park leven (eigenlijk een probleem voor de dierenbescherming want de achtergelaten tamme konijnen zouden voor adoptie door dierenvrienden geplaatst dienen te worden), stemt impliciet meteen ook tegen de vissen in en de watervogels op de vijver

Vragenblok 13:

Wat verkiest u bij de heraanleg van het park?

(a) verhard pad -geen verhard pad

(c) een open park (veel doorkijk) -een gesloten park (weinig doorkijk)

NOTA BENE: veel doorkijk is enkel mogelijk wanneer er gezonde bomen en struiken in het park gerooid worden, zoals al gebeurde in het Kielpark

(e) aangelegde sportvelden – een open grasveld (trapveld)

NOTA BENE: deze vraag laat u niet de keuze tegen zowel een sportveld als een nieuw aangelegd grasveld te zijn

(f) behoud van bomen – minder bomen zodat er meer open ruimte is

(g) vijver (huidige grootte) – vijver (kleiner dan de huidige grootte)

(h) afgebakenden plantvakken – bloemenweide

(i) schaduwrijke bomen -lage beplanting

(j) glooiend park – vlak park

Vragenblok 14

Duid aan wat uw mening is over het wegdoen van struiken en bomen

(a) de stad mag bomen wegdoen als dit past in het nieuwe ontwerp

(b) alle bestaande bomen moeten behouden blijven, ook al zijn ze ziek

NOTA BENE: het is niet duidelijk of als men hier “niet mee eens” op antwoordt, dit betekent dat niet alle bestaande bomen behouden moeten blijven, egaal of ze ziek of gezond zijn

(c) bomen mogen enkel verwijderd worden indien ze een gevaar betekenen voor parkbezoekers

(d) als de stad een boom wegdoet, moet deze vervangen worden door een jonge beplanting

NOTA BENE: dit is mogelijk een koehandel vraag, want impliceert dat men eventuele gezonde bomen mag wegdoen zolang er iets anders voor in de plaats komt

(e) de bestaande struiken moeten behouden blijven

NOTA BENE: in het Kielpark staan er nagenoeg geen struiken, en is alles doorzichtig gemaakt

(f) de bestaande struiken moeten vervangen worden door jonge beplanting

(g) de bestaande struiken mogen op enkele plaatsen vervangen worden door gazon om dat meer ruimte te creeren.

NOTA BENE: ook hier is niet duidelijk of deze gazon voor sport of rusten bedoeld is

(h) de bestaande struiken moeten volledig weg zodat het park doorzichtig wordt

Advertisements

13 Responses

 1. ja, ik wil de het stadspark in zijn huidige vorm behouden blijft, maar veel beter onderhouden wordt. Zowel de brug als de vijver moeten dringend in hun oude glorie worden hersteld. Mogelijk moeten er wat struiken worden gesnoeid, maar verwijderd hoeft niet, denk ik. De standbeelden vind ik niet geweldig, als ze daar iets beters voor in de plaats zetten heb ik geen bezwaar, maar misschien moet elk standbeeld afzonderlijk worden beoordeeld.
  Ik denk dat vooral rust de belangrijkste functie van het standspark moet zijn. Evenementen mogen, natuurlijk, maar die mogen zeker niet het hoofdaccent dragen.
  Het bovenste stukje van dit commentaar heb ik ook op het einde van de enquête geschreven.

  Met steunende groet,
  Guido Van Damme

  P.S. Ik onderschrijf ook uw opmerking over de dubbelzinnigheid van de vragen + het feit dat je bij je antwoord niet duidelijk kan weten hoe het geïnterpreteerd zal worden. Nu is dat wel een standaardgegeven voor enquêtes. Ik vind die vorm van publieksbevraging dan ook redelijk betwistbaar.

 2. behoud in godsnaam dit historische park zoals het is en plaats er nog een standbeeld bij, namelijk dat van Wannes Van de Velde!

 3. Ik onderschrijf jullie betrachting voor het behoud van het stadspark in zijn huidige vorm en zoals vorige schrijver opmerkte, plaats er nog enkele standbeelden bij (er zijn er toch genoeg die niet meer in het stadsbeeld te zien zijn). Maak er a.u.b. geen groot (of klein) sportveld van. Ten noorden van Antwerpen zijn er al genoeg sportvelden in de planning.

 4. Ik kom graag naar het park … indien het park een ‘museumpark’ zou zijn – een park waar je kunt kennismaken met en genieten van de schoonheid van zijn historische karakter!!! Sportvelden, concerten, events: daar is elders al genoeg plaats voor, ook in ‘t Stad!!! De ‘historische’ functie van een heerlijk glooiend wandelpark met veel bloemen en zitbanken heeft voor mij een onschatbare waarde. ‘Verwordt’ het Stadspark tot een recreatie-, sport-, events- en concertruimte dan laat ik het vallen als wandelaar en kies ik enkel voor het Vordensteinpark, nog dichter bij huis trouwens. Van recreatieparken van de door de stad geplande soort vind je er wel dertien in een dozijn. Zorgvuldig gerenoveerde (bewaarde) stadsparken zijn zeldzamer. Niet alleen historisch, sociocultureel, maar ook toeristisch zou zo’n stadspark volgens mij een meerwaarde hebben.

  Maar wie ben ik, klein burgertje in de (malle)(draai)molen van een toch wel tendentieuze inspraakronde van ‘t StAd van mijn hArt …?! Wél verliefd op het Stadspark van A – hoelang nog?

  Beste Beschermcomité
  Enquete ingevuld – met in de ‘andere’ reactieruimtes mijn pleidooi voor een ‘historisch wanderpark’!!! Spijts alles, op hoop van zegen!

  Janien Benaets
  janien van The Sausage Machine

 5. De burgemeester wil rekening houden met de mening van de buuurtbewoners liever dan met de mening van een mondig beschermcomité van het Stadspark.

  Maar de meeste mensen hebben niet de energie en motivatie om een lange vragenlijst te beoordelen en in te vullen. Daarom zou het stadsbestuur blij moeten zijn dat er mensen hun vrije tijd opofferen in het beschermcomité voor het Stadspark.

  Trouwens, met de mening van individuen wordt in de praktijk weinig rekening gehouden. In de loop van zulke procedures worden de ongewenste meningen desnoods via een partijdig studiebureau weggewerkt , om tot een eindresultaat te komen dat overeenstemt met de oorspronkelijke plannen van het bestuur.

  Goed dat het beschermcomité de alarmklok luidt.

 6. Het huidige park met zijn historische waarden moet behouden blijven !
  Goed dat er nog een beschermcomité bestaat wij ondersteunen het volledig!

 7. behoud dit historische park zoals het is. Beter onderhoud aan vijver en brug, wat extra snoeiwerk aan struik en boom en extra zorg voor bloemen en planten is voldoende.
  Maak er svp geen sportpark van.

 8. Het stadspark is een prachtig park, altijd geweest, en hopelijk zal het altijd
  een prachtig park blijven. Waar blijft het respect voor waardevol erfgoed?
  Sportvelden en dergelijke recreatiemogelijkheden zijn in overvloed te vinden in minder historisch gedragen groenzones.
  Respect aub.

 9. Het stadspark is een waardevolle negentiende -eeuwse entiteit.
  Behoud het zoals het is;renoveren zou, zoals zo vaak, betekenen:devalueren!

 10. In het stadspark moet mogelijkheid zijn om rustig te wandelen of op een bank te zitten lezen en van de natuur te genieten.
  SPORTVELDEN ZIJN HIER ZEKER NIET WENSELIJK !!!
  Hebben de verantwoordelijken ook al eens nagedacht aan de verkeertsoverlast die sportvelden meebrengen of denken ze dat die sportmensen met openbaar vervoer zullen komen !!
  Ik heb jaren basketbel gespeeld maar wens dit niet in het midden van de stad te doen. Gun de stad groen en stille ruimtes want die zijn er in Antwerpen veel te weinig in vergelijking met andere wereldsteden !!!

 11. Het stadspark is een waardevol negentiende-eeuws geheel waar niet moet aangeraakt worden,
  Typische lanenaanleg, glooiende graspleinen, de vijver mogen gesaneerd maar niet gewijzigd of kleiner worden. Bomen en de zeer eigen brug moeten waar nodig vakkundig onderhouden worden.
  Daar horen geen sportvelden bij te komen…. die brengen competitivteit mee, geroep, kleedlokalen met stortbaden, enz..
  Kan men nu niet afblijven van een plek waar het rustig is of moet daar een studiebureau iets bewijzen waar de wandelende bezoeker werkelijk niet om vraagt !

 12. Ik woon op de Van Eycklei. Vanuit uit het derde verdiep hebben we een anbsoluut prachtige zicht over het park.

  Ik wil het hier heel simpel houden

  De stad wil een fortuin aan het park besteden,
  Zo hebben ze in deze laatste jaren al enkele keren het kinderspeelplein verandert. Ook dat wordt gedaan zonder de betrokken mensen maar iets te vragen.
  Bij de laatste veranderingen hebben ze speelmogelijkheden voor de allerkleinsten weggenomen en nog enkel aan de kinderen boven de 7 jaar gedacht. Nochtans is het de jongere groep die dagelijks naar het park komt.

  We moeten hen absoluut duidelijk maken dat de mensen ook moeten kunnen zeggen wat zij wel en niet willen.
  Enquete formulier ok, zal daar ook rekening mee worden gehouden?

  Ik vroeg eens de parkwachter, kunnen ze hier geen fatsoenlijke openbare toiletten maken? Toen zei hij “tja dat kost geld”.

  Nu hebben ze plots geld, veel te veel geld vandaar hun grootse plannen.

  Voor mij mogen ze die toiletten bouwen en het geld aan arme gepensionneerden uitdelen. In onze stad zijn er nog steends mensen die met minder dan 700 Euro per maand moeten leven.

  Dat geld, aan een heraanleg die niemand wil, uitgeven, dat mogen we niet toelaten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: