ALLE CONTACT INFO PETITIE

voor een update over de huidige stand van zaken: zie de home pagina van deze blog op https://beschermstadsparkvanantwerpen.wordpress.com/

Oudere berichten:

Bent u bezorgd over het Stadspark? Wil u ons helpen? Teken dan de SOS Stadspark PETITIE vandaag nog:

http://www.ipetitions.com/petition/stadspar/index.html

Beste Vrienden van het Historisch Stadspark van Antwerpen,

Ondanks het nieuws dat Minister van Mechelen het Stadspark wil beschermen, heeft het Beschercomité SOS Stadspark nog steeds dringend uw steun nodig.

We willen zo vlug mogelijk honderden, zoniet duizenden handtekeningen verzamelen, tegen de pogingen van het Stadsbestuur om dit historische park heraan te leggen en te “modernizeren.”

In dit bericht leggen we u uit waarom we uw steun met onze petitie nog steeds dringend nodig hebben:

1. OOK BIJ BESCHERMING VAN HET PARK KUNNEN TOCH NOG DELEN VERANDERD WORDEN:
Uit gesprekken met het ministerie van Minister van Mechelen bleek dat men het Stadspark als geheel wil beschermen. Maar, en hier knelt het schoentje, daarbij kunnen toch DELEN van het park veranderd worden om het park “hedendaags” te maken! Wat precies veranderd kan worden gebeurt in een fase van onderhandelingen en in samenspraak met de beheerders van het park, t.t.z., het Stadsbestuur.  Ook hier knelt mogelijk het schoentje, want zoals u in het lange artikel “Sloopwoede in Antwerpen” (in de Knack van 11/02/09) kan lezen, loopt er mogelijk wat mis met de manier waarop het Stadsbestuur bij beslissingen over cultureel erfgoed de “inspraak” van burgers organizeert  Daarom wil het Beschermcomité proberen mee als onderhandelingspartner aan tafel te zitten. En daarvoor precies hebben we de steun van u allen in de vorm van handtekeningen op onze petitie nodig. Want met die handtekeningen willen we aantonen dat we geen klein clubje zijn, maar dat we een grote groep bezorgde burgers vertegenwoordigen en dat men met onze eisen bij de onderhandelingen zal moeten rekening houden.

Teken daarom nu onze online Stadspark PETITIE en zend die en deze email zo vlug mogelijk verder aan uw eigen email bestand!

http://www.ipetitions.com/petition/stadspar/index.html

2.  BERICHTGEVING IN DE PERS:
het Beschermcomité was uiterst gealarmeerd door de berichtgeving van Gazet van Antwerpen en ATV n.a.v. de geplande bescherming van het Stadspark. Beide nieuwsorganen, vooral ATV, benadrukten uitdrukkelijk dat het slechts de bedoeling was DELEN van het park te beschermen en dat die gedeeltelijke bescherming de geplande heraanleg niet in de weg staat.  Hieruit leiden we af dat er mogelijk nog pogingen ondernomen zullen worden, door de “voorvechters” van de geplande heraanleg, om het Stadspark zoveel mogelijk te veranderen en dit klassieke flaneerpark aan zogezegde meer “hedendaagse” behoeftes (waaronder mogelijk meer sport) aan te passen.

3. VERDWIJNENDE HISTORISCHE PARKEN IN HET ANTWERPSE:
De parkpolitiek van het Stadsbestuur ten aanzien van de historische parken van Antwerpen is en blijft alarmerend. Het Beschermcomité kreeg plannen van “het stad” voor de heraanleg en “modernizering” van de historische Albert-en Harmonieparken, die het ergste voor deze historische parken doen vrezen. Vooral voor het Albertpark, dat niet beschermd is. We bespreken deze “aanslag” op onze Antwerpse historische parken en tuinen op onze gloednieuwe website, SOS Cultureel Erfgoed van Antwerpen.

Op onze website kan u ook commentaar van een parkbewoner van het Stadspark lezen, die ons meldt dat het Stadsbestuur deze week, slechts een paar dagen na de aankondiging van de bescherming van het Stadspark, begonnen is met de plaatsing van “zes reusachtige pilonen …om de skate bowl tijdens avondlijke uren/evenementen te kunnen verlichten zoals dat ook in de voetbalstadions gebeurt.”

http://beschermcultureelerfgoedantwerpen.wordpress.com/

Om al deze redenen hopen we dat u ons zal helpen broodnodige handtekeningen op de Stadspark petitie te verzamelen, op volgende link:

http://www.ipetitions.com/petition/stadspar/index.html

Zeg het voort aan mensen begaan met het historische Stadspark.

Met vriendelijke groeten en dank bij voorbaat,

uw Beschermcomité

Lees de brief aan Burgemeester Janssens en het College van Schepenen die volgt.  De petitie zelf vindt u hier.

Geachte Burgemeester Janssens, Geachte College van Schepenen,

Ondergetekenden wensen hun bezorgdheid uit te drukken over de geplande heraanleg van het historisch Stadspark van Antwerpen. Met deze petitie willen we aantonen dat er geen draagvlak is voor de dure heraanleg van dit unieke historische park in romantische Engelse landschapsstijl, ontworpen door toparchitect Eduard Keilig.

Hoewel het stadsbestuur recent (in een persconferentie van 16/01/2009) te kennen gaf dat ze het historisch park “in ere zou willen herstellen” en “restaureren,” blijven wij ten zeerste bezorgd over de toekomst van dit prachtige, historische park. We zijn bezorgd dat het stadsbestuur de term “restauratie” toch wel zeer ruim interpreteert. We baseren onze bezorgdheid op de “Open Oproep” (de advertentie voor architecten), die al op 9/01/2009 verscheen en waarin de Stad Antwerpen op zoek is naar een ontwerp voor een “nieuw park” dat het historische Stadspark slechts als vertrekpunt gebruikt. In diezelfde advertentie voor architecten stelt de Stad Antwerpen dat het Stadspark onze “hedendaagse behoeften” niet meer zou invullen. Want, zo stelt de Stad Antwerpen in de “Open Oproep,” “Het parkgebruik is geëvolueerd van flaneren naar sport en spel, van passief toekijken naar actieve beleving. De huidige parkaanleg is echter nog steeds terug te brengen op de originele tekening van Keilig en is in die zin niet mee geëvolueerd, waardoor dit park de hedendaagse behoeften slechts gedeeltelijk of zelfs niet kan invullen.”

Ondergetekenden verwerpen de idee dat er nood is om van het historische Stadspark door heraanleg een “nieuw park” te maken, waarbij het historische park slechts als “vertrekpunt” fungeert. Ondergetekenden zijn juist blij te zien dat er zoveel van de oorspronkelijke parkaanleg bewaard is gebleven, en beschouwen dit als de unieke hedendaagse meerwaarde van het Stadspark (het soort park waarvan er nog maar weinig in ons land bestaan). Ondergetekenden verwerpen ook de door het stadsbestuur gebruikte tegenstelling tussen passieve (zogezegd oude/ouderwetse) behoeften, en actieve (zogezegd moderne en hedendaagse) behoeften die in de Open Oproep aangevoerd wordt om de dure heraanleg van het Stadspark te rechtvaardigen.

Ondergetekenden wensen met deze petitie aan te tonen dat er wel een draagvlak is voor volgende doelstellingen:

1. BESCHERMING CULTUREEL ERFGOED: Het Antwerps Stadspark dient beschermd te worden als uniek cultureel erfgoed. Het is een kroonjuweel van de 19de eeuwse Antwerpse en Belgische landschapsarchitectuur, en dient als dusdanig erkend en gekoesterd te worden. De Stad Antwerpen dient hier het voorbeeld te volgen van steden als NYC, waar het 19de eeuwse Central Park al sinds 1963 beschermd monument is.

2. RESTAURATIE, MAAR GEEN OMFUNCTIONERING OF HERAANLEG: Het Antwerps Stadspark is toe aan grondige renovatie, restauratie, en algeheel beter onderhoud. Maar dat is heel iets anders dan de door het stadsbestuur voorgestelde omfunctionering, “omstyling” en “heraanleg” om het Stadspark “hedendaags” te maken, waarbij het historisch park slechts als “vertrekpunt” zou fungeren. Wij vinden dat het Stadspark juist “hedendaags” is door zijn unieke historische meerwaarde en dat het als belangrijk cultureel en landschappelijk erfgoed niet ingrijpend gewijzigd mag worden.

3. BETERE BEVEILIGING, maar niet door het mogelijk rooien van gezonde bomen of aanplantingen (nota bene: een groot aantal vragen in de enquete van het stadsbestuur over het Stadspark betreffen het weghalen van gezonde bomen, vandaar onze bezorgdheid).

4. KLASSIEK FLANEERPARK: ondergetekenden delen niet de mening van het stadsbestuur dat wandelen, kuieren, flaneren, rustig van de natuur genieten “oude behoeften” zijn, die niet meer eigentijds of hedendaags zouden zijn. Ondergetekenden zijn helemaal niet tegen sport of spel, en bovendien stellen we vast dat er nu al ruimschoots plaats is voor joggen, sport en spel in het historische Stadspark. Maar dit vrij kleine flaneerpark openstellen voor nog méér sport (zie enquete), nog méér activiteiten of “evenementen” (zie enquete), zou het uitzicht en de huidige functie van het park als oase van rust in de drukke binnenstad in gevaar brengen.

5. MEER EN BETERE INSPRAAK: ondergetekenden wensen dat het stadsbestuur de burgers op een tijdige en betere manier zou betrekken en bevragen bij belangrijke beslissingen die het behoud of de ingrijpende omfunctionering van het cultureel erfgoed betreffen.

Nota bene: Gezien de unieke waarde van het Stadspark zowel binnen de Antwerpse als de Belgische geschiedenis van de landschapsarchitectuur, kunnen ook niet Antwerpenaars tekenen.

Hoogachtend,

Ondergetekenden

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Als u de petitie wil tekenen, klik dan hier.

Advertisements

5 Responses

 1. Men moet oog hebben voor het specifiek historisch karakter van het Stadspark van Antwerpen, zonder het toaal beeld, dat stadsmensen willen genieten van een groene en gezonde omgeving, niet uit het oog te verliezen.

 2. Commentaar van Wilfried Huet van februari 2009 verwijderd op zijn vraag

 3. Commentaar van Wilfried Huet van 10 februari 2009 verwijderd op zijn vraag

 4. Beste,
  alvast veel succes met uw beoogde doelstelling : nl. het behoud van het stadspark én het behoud van de vele bomen.
  Om uw argumenten kracht bij te zetten kan uw altijd beroepen op het onderzoek van Frances Kuo i.v.m bomen en hun relatie t.o.v. sociaal welbevinden , agressie, criminaliteit…
  hiebij de link:
  http://www.lhhl.uiuc.edu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: