Problemen met de “Open Oproep” voor het Stadspark. Email adres: bescherm.stadspark@gmail.com

VERS VAN DE PERS: lees het artikel “Afbraak in Antwerpen” in de Knackk, dat uitgebreid over het Stadspark gaat. Zeer korte versie online hier

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-slooplijst-van–t-stad/site72-section24-article29266.html?&redir=www

HERAANLEG  STADSPARK  ANTWERPEN- Bekijk hier een You Tube filmpje  (Stampmedia) met reacties van parkgebruikers!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 UIT DE “OPEN OPROEP STADSPARK ANTWERPEN” (VOOR ARCHITECTEN) UITGESCHREVEN DOOR DE VLAAMSE BOUWMEESTER, EEN ADVERTENTIE DIE AL OP 9 JANUARI 2009 VERSCHEEN BLIJKT DAT HET NIET ECHT DE BEDOELING IS VAN HET STADSBESTUUR OM HE TSTADSPARK TE RESTAUREREN:

 “De plaats waar zich nu het stadspark bevindt heeft een vrij belangrijke rol gespeeld in het Antwerps verleden. Zijn driehoekige vorm ontleent het park aan de oorspronkelijke vorm van het lunet Herentals, een vooruitgeschoven militaire vestiging in de verdedigingswal rond Antwerpen. Het oorspronkelijke parkontwerp is van de hand van F. E. Keilig ( 1827 – 1895), en werd gerealiseerd in 1867 – 1869.
Dit park, oorspronkelijk samen met de Leien een onderdeel van een stedenbouwkundig uitbreidingsplan van Antwerpen en hoofdzakelijk bedoeld om te flaneren, is ondertussen een belangrijke binnenstedelijke groene ruimte geworden en is in heel de stad Antwerpen een begrip. Het parkgebruik is geëvolueerd van flaneren naar sport en spel, van passief toekijken naar actieve beleving  De huidige parkaanleg is echter nog steeds terug te brengen op de originele tekening van Keilig en is in die zin niet mee geëvolueerd, waardoor dit park de hedendaagse behoeften slechts gedeeltelijk of zelfs niet kan invullen.
De stad Antwerpen wenst voor het stadspark een ambitieuze visie te ontwikkelen die vertaald wordt in een parkontwerp. Dit ontwerp moet een antwoord bieden op de gewijzigde behoefte aan gebruik van de openbare groene ruimte in een erg dicht bebouwd stedelijk gebied. Dit ontwerp heeft respect voor de historische achtergrond van de ruimte en het oorspronkelijk ontwerp, maar vult op een verfijnde hedendaagse manier de wensen van de parkgebruiker in. Stad Antwerpen wenst dat het nieuwe stadspark een ruimte is waar diverse individuele of gegroepeerde parkgebruikers de mogelijkheid hebben om een brede waaier aan passieve en actieve recreatieve mogelijkheden in een groene parkomgeving te beleven. Het nieuwe park vertrekt hiervoor vanuit het historische parkontwerp, maar Stad Antwerpen heeft tevens de ambitie om dit project voorbeeldstellend te laten zijn voor de manier waarop historisch parkerfgoed een nieuwe, uitgebreide en hedendaagse functie  kan vervullen in het stedelijk weefsel.”

Volledige tekst “Open Oproep” van de Stad Antwerpen http://www.vlaams-bouwmeester.be/renderers/open_oproepen/render_openoproep.aspx?fa8690c8-4ece-4970-aa85-ed5b79cf1d30

DE “STRIJD OM HET STADSPARK” gaat verder en het BESCHERMCOMITE blijft waakzaam. Nieuw “strijdpunt”: wat bedoelt het stadsbestuur precies met de “historische waarde” van het Stadspark?

“Aan historisch karakter Stadspark wordt niet geraakt” stond er op zaterdag, 17 januari, in verscheidene kranten, de Morgen, de Standaard, Het Laatste Nieuws, te lezen.  Deze uitspraak komt van het Antwerps stadsbestuur.  Het beschermcomité is verheugd te zien dat het stadsbestuur het historische karakter van het Stadspark nu zo sterk benadrukt.  Het is daarbij evenwel de vraag hoe dat “historisch karakter” van het Stadspark zal verstaan en gedefinieerd worden.  Bovendien stellen we ook vast dat  de enquete, die als één van de belangrijkste instrumenten bij de inspraak gebruikt wordt, nog steeds vragen stelt die niet schijnen te stroken met het behoud van de historische aanleg van het Stadspark uit 1869.  Meer info over de vragen in de enquete vindt u hier en ook hier.  Onze klacht betreffende de enquete en het probleem inspraak werd door meer dan 170 personen en organizaties getekend.  Op de persconferentie van vrijdag 16 januari werd ook meegedeeld dat de deadline voor de enquete tot 31 janauri verlengd is, dus doet u zeker mee, en vertel het stadsbestuur hoe belangrijk u dat “historisch karakter” van ons Stadspark wel vindt.

Op de site van de VRT, de redactie, staat een toch wel iets ander bericht te lezen dan in de krantenartikels van het persbureau Belga en  Kris Goossenaerts . Op de website van de VRT staat namelijk volgende zin: “Het schepencollege wil de toekomstige ontwerper zoveel mogelijk vrijheid geven.”  Zoveel mogelijk vrijheid voor de nieuwe ontwerper en de conservatie/restauratie van het historisch Stadspark uit 1869 lijken toch twee mogelijk tegenstrijdige optieken te zijn.  Op de persconferentie van vrijdag, 16 februari, kwam het antwoord “dat er nog niets beslist is” en dat we allen “open” moesten zijn: de “open visie” en de creativiteit naar de ontwerper en het Stadspark toe werden beklemtoond.   Het beschermcomité zou deze vragen niet hebben, als er niet de enquete van het stadsbestuur was, waarin tal van vragen staan die o.i. in strijd zijn met het behoud van het historische karakter van het Stadspark. En er is ook de volgende vraag, 11 (b): Moet er ruimte zijn in het Stadspark voor “sportieve recreatie (voetbal, basket, joggen/lopen…).” (Zoals we in onze klachtenbrief opmerkten, wie hier als jogger/loper ja op antwoordt, keurt meteen ook impliciet nieuwe ruimte voor voetbal of basket goed).    Het is natuurlijk niet gezegd dat het stadsbestuur een basketbal veld wil (voor niet georganizeerde sportieve recreatie), want er is “nog niets beslist”, maar het is niettemin niet duidelijk waarom deze opties dan in de enquete staan.

En in GVA wordt gesuggereerd dat alles nog allerlei kanten opkan en dat het stadsbestuur eerst een onderzoek wil “naar de historische waarde van het park:”

““Maar voor we deze open oproep doen, moeten we weten in welke richting we met het park uit willen”, zegt Ludo Van Campenhout (Open Vld), schepen van Stadsontwikkeling. “Daarvoor is een projectdefinitie nodig. We kijken daarbij naar de resultaten van het onderzoek naar de historische waarde van het park. Ook de gebruikers en de bewoners krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. We houden de mogelijkheid open om het Stadspark uit te breiden. Op dit moment sluiten we dus niets uit. Er is ook nog niets beslist.”

Er is “nog niets beslist,” en blijkbaar ook niet over de “historische waarde van het Stadspark”? Het beschermcomité neemt een heel ander standpunt in: het beschermcomité beseft dat het prachtige Stadspark uit 1869, ontworpen door Eduard Keilig, een intrinsiek historische erfgoed waarde voor Antwerpen en het Vlaams Gewest heeft en eigenlijk al lang beschermd monument zou moeten zijn, zoals Central Park in NYC, en zoals ettelijke andere grootstedelijke stadsparken. Het Stadspark is geen doodgewoon buurt- of wijkparkje, maar een 19de eeuws grootstedelijk park in Engelse landschapsstijl dat aan restauratie en renovatie toe is. Nu nog het stadsbestuur hiervan overtuigen!

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CORRECTIE BERICHTGEVING DE STANDAARD/NIEUWSBLAD, van 17 januari, 09.  In De Standaard/het Nieuwsblad van vandaag stelt journalist Kris Goossenaerts het volgende (in een artkel getiteld “Er is nog helemaal geen plan voor het Stadspark?,” dat de reacties van burgemeester Patrick Janssens en Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling, Ludo van Campenhout belicht): 

 “Dat het stadsbestuur het historisch karakter bevestigt van het Stadspark, ‘scoorde’ alvast bij SOS Red het Stadspark. ‘Natuurlijk zijn we tevreden. We dachten dat de stad er grote sportterreinen wilde aanleggen, maar dat berust dus op een misverstand. Dat ligt aan de media die dat zo voorgesteld hebben’, reageerde actievoerster Bea Hanssen achteraf, waarbij ze haar handen in onschuld wast. Voor alle duidelijkheid: het was dan wel SOS Red het Stadspark dat steeds een verkeerde voorstelling van zaken gaf, niettegenstaande verschillende ontkenningen van het stadsbestuur.” 

Rechtzetting door Bea Hanssen: “Ten eerste heb ik mijnheer Goossenaerts gisteren niet gezegd dat ‘wij dachten dat de stad er grote sportterreinen wilde aanleggen.’  Dit is geen letterlijk citaat van wat ik zei. Ten tweede is het inderdaad de pers die in november 2008 voortdurend de link legde tussen het Stadspark en sport zoals in volgend artikel van HLN:

“Antwerpen zoekt ontwerper voor heraanleg stadspark

De Stad Antwerpen gaat op zoek naar een ontwerper voor de heraanleg van het stadspark. Dat gebeurt via een Open Oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester. Die procedure start in januari 2009 en moet afgerond zijn tegen oktober van dat jaar. De herinrichting zelf zal ten vroegste van start gaan in 2012. De stad trok een budget van 2.480.000 euro uit voor het project.

Vraag naar sportruimtes
Het stadspark bestaat in 2009 140 jaar. Al die tijd veranderde er zo goed als niets aan het ontwerp van de toenmalige architect Frederic Keilig. Toch vindt het Antwerpse stadsbestuur dat de groene long tegenwoordig niet meer volledig voldoet aan de behoeften van de bezoekers. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar ruimtes waar gesport kan worden. Het nieuwe ontwerp moet volgens de stad het oude respecteren, en tegelijkertijd aangepast zijn aan de moderne tijd. Ze gaat daarom ook de bewoners van het gebied rond het park betrekken en hen vragen wat zij graag veranderd zouden willen zien. Aan de nieuwe ontwerper zal worden gevraagd om rekening te houden met die bemerkingen. (belga/vsv) “ (HLN, november 2008)

Ten derde, verwijst het comité naar de internet enquete, die nog steeds tal van vragen stelt die niet schijnen te stroken met het behoud van de historische aanleg van het Stadspark uit 1869.  Een uitgebreide analyse van die enquete, alsmede een klacht die door meer dan 170 personen en organizaties getekend werd, vindt u hier.

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Zoals reeds bericht in de media, is het stadsbestuur van plan het historische Stadspark van Antwerpen, aangelegd in 1869 door befaamd toparchitect Eduard Keilig, te laten omstylen tot een “hedendaags park” (met historische relicten) tegen een kostenplaatje van  maar liefst 2,5 miljoen euro. Dat terwijl ons Stadspark, zoals de parken van London, Parijs, Berlijn of New York, al lang beschermd monument had moeten zijn. Het beschermcomité wenst niet dat het Stadspark mogelijk “wegvernieuwd” zou worden door een “toparchitect,” zoals al met het historische Astridplein gebeurde. Ter verduidelijking: wij zijn niet tegen het opknappen van het Stadspark, wel zien wij de “heraanleg” van het Stadspark niet zitten, omdat er niets mis is met de oorspronkelijke prachtige aanleg van het Stadspark uit 1869, dat ontworpen werd door toparchitect Eduard Keilig. Voor ons is er een duidelijk verschil tussen, enerzijds, het woord “heraanleg,” gebruikt door het stadsbestuur, en, anderzijds, het onderhoud, de renovatie, restauratie en betere beveiliging van het historisch Stadspark die het beschermcomité wenst. 

BEKNOPTE VERSIE DOELSTELLINGEN VAN HET BESCHERMCOMITE:
De belangrijkste doelstellingen van het comité zijn:1. de bescherming en erkenning van het Stadspark  als cultureel erfgoed; restauratie van dit prachtige park dat als flaneerpark in Engelse landschapsstijl in 1869 werd aangelegd, en dus geen mogelijk “wegvernieuwen” van het park, dat volgens het Antwerps stadsbestuur “hedendaags” en open voor nog meer sport zou moeten worden. Het vrij kleine Stadspark (14 ha. klein) voldoet nu al aan de sportwensen van heel wat actieve parkgebruikers (joggen, lopen, skaten enz), en nog meer sport zou het passieve parkgebruik (rust, stilte, kuieren, genieten van de romantische natuur en meer dan 35 boomsoorten) in het gedrang brengen. Er is ook geen plaats voor vlakke sportvelden of vlakke (evenementen) gazons, zonder dat hiervoor bestaande aanplantingen, glooiingen of delen van de vijver worden weggehaald, waardoor dan weer het design van dit prachtige park uit 1869 zou worden aangetast. Antwerpen moet steden als Gent, Brugge, Parijs, London, New York, Berlijn, enz. volgen waar historische 19de eeuwse parken wel als belangrijk erkend en onderhouden worden.  Het beschermcomité is noch tegen sport, noch tegen stadsvernieuwing, maar niet ten koste van belangrijk cultureel erfgoed.2. geen nodeloze uitgave van een enorme som geld (2,5 miljoen euro) voor een “heraanleg” en een nieuwe “topontwerper” terwijl het Stadspark zelf door een belangrijk 19de eeuws topontwerper (Eduard Keilig) aangelegd werd.  Wij wensen niet dat het historische Stadspark, zoals het volledig heraangelegde historische Astridplein, mogelijk ingrijpend veranderd of heringericht zou worden.3. geen rooien van gezonde bomen of struiken om het park “open” en “doorzichtig” te maken, zoals al bij het historische Kielpark gebeurde dat tot sportpark werd omgedoopt; betere beveiliging niet door rooien maar door hekken, bewaking, sluitingsuur, zoals in Parijs en in ander Europese grootsteden;

4. beter park- en groenbeleid van stadsbestuur: deze 2,5 miljoen euro zou (naast restauratie, beveiliging en opknap Stadspark) ook besteed worden kunnen voor de aanleg van broodnodige nieuwe parken en groene zones in en nabij de binnenstad.

5. wij wensen échte inspraak bij belangrijke beslissingen van het stadsbestuur die ons aller cultureel erfgoed betreffen, voorafgaande aan de besluitvorming en niet achteraf.  Pas nadat het stadsbestuur al in november besloot het Stadspark “heraan te leggen,” mogen de Antwerpenaars een beetje “meedenken” over de “toekomst” van het park, terwijl die toekomst al ten dele werd vastgelegd in het collegebesluit van november 2008! Het stadsbestuur, bijvoorbeeld, stelt nooit de vraag of de Antwerpenaars voor of tegen de geplande “heraanleg” van het Stadspark zijn, maar gaat ervan uit dat het park “heraangelegd” zal worden, een woord dat voor ons een fundamenteel andere betekenis heeft dan de restauratie, renovatie, opknap en betere beveiliging die wij wensen. Heraanleg doet een ingrijpende verandering van het Stadspark vermoeden en getuigt voor ons niet van inzicht in het historische belang van dit stukje 19de eeuws Antwerps cultureel erfgoed, dat nooit meer terugkomt eens het ingrijpend veranderd of “wegvernieuwd” wordt. Er zijn ook voldoende indicaties dat er geen draagvlak voor de heraanleg van het Stadspark is bij de Antwerpse bevolking. In een recente internet enquete van GVA vond bijna 85 procent van de deelnemers dat het Stadspark een historische site is waar zo weinig mogelijk aan veranderd mag worden.

ALS U VERDERE ACHTERGROND WENST OVER WAT ER AAN DE HAND IS MET HET STADSPARK, BEKIJK DAN DEZE LINKS:

Voor meer info over de doelstellingen van het beschermcomité voor het Stadspark, klik dan op deze nieuwe link. Voor meer info over het historische Stadspark zelf, kan u hier terecht.  Persberichten over het Stadspark en het beschermcomité vindt u hier.  Onze analyse van de recente “Antwerpenaar,” het gratis krantje van het stadsbestuur, is hier te lezen. Foto’s van o.a. het Kielpark (gerooide bomen), Stadspark en Park Spoor Noord kan u hier bekijken.
 
 
Vers van de pers: Beschermcomité en Stadspark artikel in de Knack van 24/12

VERS VAN DE PERS: OPEN BRIEF ACADEMICI EN ACTIEVOERDERS AAN BURGEMEESTER JANSSENS EN COLLEGE VAN SCHEPENEN:

Lees de Open Brief in GVA

ATV CLIP OVER HET STADSPARK en de geplande heraanleg:

http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=&id=11063

 Krantenartikel Nieuwsblad

http://webnieuws3.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=QL24OIGK

  

Advertisements

6 Responses

 1. Ik ben het volledig eens met deze tekst.
  Blijkbaar is het een Antwerpse mentaliteit geworden om bestaande groenvoorzieningen te verwijderen om dan met veel geld te zwaaien voor iets nieuws, dat meestal gepaard gaat met minder groen en er dikwijls minder fraai uitziet dan het vorige.

  Inderdaad, sporten kan, maar mijn insziens niet in dit park. Hier hoort groen, veel groen.
  Zodat veel mensen zich rustig kunnen voelen, afgescheiden van de wegen…

 2. Niet te geloven!
  In de stadskern is zowat alles beshouwd als van historisch of esthetisch belang en krijg je als partikulier ( in tegenstelling tot bouwpromotoren die wellicht de juiste kanalen kennen) haast geen vergunning om een spijker in de muur te slaan.
  Het stadspark is voor vele mensen zoals ik die in Antwerpen opgegroeid zijn, hun enige tuin en stuk groen geweest. Op zich is het bovendien een prachtig aangelegd park en dit nog steeds!

 3. Ik ben blij met dit beschermcomité, zijn doelstellingen en actie !!! Ik woon op de Rubenslei, met zicht op het stadspark en ga er dagelijkse wandelen (of joggen) ,en zou het zeer jammer vinden indien het karakter van het park zou gewijzigd worden !!!
  Het wordt tijd dat Antwerpen stopt met het niet respecteren van zijn cultureel errfgoed, en zo veel opoffert aan “hedendaagse commerciële doeleinden en zogenaamde internationale uitstraling ” over de hoofden van de mensen heen en vaak naast het doel !

 4. Het Antwerps Stadspark is erfgoed en moet als dusdanig geklasseerd worden.Men moet er maar in wandelen om de schoonheid ervan te waarderen.Het zou spijtig zijn dat dit bij gebrek aan schoonheidservaren zou moeten verdwijnen
  Als men iets nieuws wil moet men er een nieuwe plaats voor creëren, en niet het oude vernietigen, zeker niet als het waardevol is.De vijver, de kronkelende wegen tussen het lage struikgewas, altijd nieuwe gezichten, maken het park enig.Het is mooier dan dat van Brussel.

  Het park is ook een doorgangspark, (Kievitstraat-Rubenslei en Van Eycklei-Rubenslei) Daarom moeten de wegen en de verlichting daar zeker verbeterd worden. Maar het park moet niet afgesloten worden. Regelmatige controle volstaat. En wie het park onveilig vindt moet er niet in.Als het afgesloten wordt moet men er ook omheen
  .
  In andere landen heeft men meer eerbied voor het erfgoed
  Bewaard en gekoesterd erfgoed is een bron voor toerisme. In Berlijn breekt men door de Russen gebouwde buildings zelfs af om daar het keizerlijk paleis opnieuw te doen verrijzen. Het Rubenshuis dat (grotendeels niet authentiek)is toch ook een van de grote trekpleisters van Antwerpen. Of gaat men het stadhuis afbreken om er iets modern en veel praktischer in de plaats te zetten.
  Nieuw mag en moet er zijn, maar naast en niet op de plaats van iets oud dat waardevol is,zelfs als de huidige generatie er geen oog voor heeft.

 5. Ik speelde er als kind, wandelde er met mijn dochters die er in de zandbak van de “Laiterie” speelden en ga er ook nu met kleinkinderen. Dit zou moeten verder kunnen gebeuren. Verfraaien en grondig aanpakken moet ,maar zou met respect voor het oorspronkelijke plan moeten gebeuren. Een stadspark is er ook voor het doorwandelen, om op een bank te lezen, om met buren en vrienden van het groen te genieten, sportterreinen kunnen elders en veel gezond bewegen, plaats voor spel en sport op informele manier is er nu ook al.
  Er moet overleg komen maar moet dat ook in een pro-contra sfeer ?

 6. Het stadspark en het plantsoen op de Louiza-Marialei dienen beide geklasseerd en beschermd te worden als monument. Het oorspronkelijke plan van F. Keilig dient integraal (met o.a. eendeneiland en kiosk) heraangelegd te worden. Onverwijlde terugplanting van al de ondertussen gerooide bomen. Onmiddellijke beëindiging van de verwaarlozing van het stadspark om erger te voorkomen.

  De laatste jaren werden er verschillende grote bomen geveld die nooit teruggeplaatst werden. Het voor de fauna noodzakelijke eendeneiland werd tenietgedaan. De parkvijver werd afgesloten met industriële varkenskwekerij poorten en er werd een parkvreemde oorlogsspeeltuin voor opgeschoten tieners geplaatst op een locatie waar vooral moeders met heel kleine kinderen komen. De verwaarlozing van het Antwerpse Stadspark is schrijnend.

  De desinteresse van de groendienst voor dit park is tastbaar in de vestiging, midden het Stadspark, van een groendienst kantoor met dito cafetaria dat ook andere groene locaties (begraafplaatsen, etc..) bedient. Resultaat: een overtollige parking van allerhande stadsvoertuigen, stadsvoertuigen die DOOR het park naar hun werk op andere bestemmingen rijden, een ongepast en superverzorgd (contrast kan niet groter zijn) privé bloemenperk, etc..

  Het stadspark, een overall meesterwerk, vereist een eigen directeur / een botanist met historisch inzicht die met zin voor de culturele context het park met een eigen ploeg beheert. Het vermelden van zijn naam, functie en vooral contacten zouden aan de ingang van het park vermeld moeten worden, zodat de ‘wandelaars’ en de ‘vertoevers’ (zoals ze smalend genoemd worden) zich aangesproken en medeverantwoordelijk voelen voor ‘hun’ park. Activiteiten en sport – ook fietsers – dienen beslist uit het wandelpark geweerd te worden.

  De vragen van de Vragenlijst Stadspark zijn pervers en gestuurd. Ze forceren de toestemming om met de bulldozer in het park te mogen trekken. De ‘sympathieke’ vragen ‘voor elk wat wils’ luiden het einde in van het Antwerpse Stadspark in als ‘totaalkunstwerk’ , het einde van een meesterwerk op landschappelijk gebied. Ze degraderen het Stadspark tot een ‘leuke’ snackbar. Nu reeds staan er tijdens ‘evenementen’ voor de skaters tientallen auto’s van de organisatoren in het park, onder de bomen en dus op de boomwortels geparkeerd.

  Enkel de klassering, restauratie en het integrale herstel naar het oorspronkelijke ontwerp van F. Keilig kan de toekomst van het Stadspark waarborgen. Ook het plantsoen van de Louiza-Marialei, dat een mooie en onmisbare link vormt met de stadskern, dient hierin opgenomen en beschermd te worden.

  Antwerpen beschikt over meer dan 40 sportinfrastructuren, talloze podia voor muziek en theater, 33 musea allerhande (zie website van de stad) en nog veel meer. Het stadspark kadert in dit grotere geheel en heeft, als wandelzone en groen rustgebied een aparte, zeer specifieke en broodnodige functie voor de burger. Jains, Joden, Polen, en wij zijn de nieuwe Antwerpenaren. Hou het zo en voeger geen zaken aan toe die spanningen creëren tussen de verschillende generaties of bevolkingsgroepen.

  En, niet in het minst: het stadspark bezit een unieke en precieuze botanische collectie en is genereus omdat het in zijn schoonheid iedereen toekomt. Het is een noodzakelijk onderdeel van het stedelijke patrimonium en is als dusdanig ondeelbaar. Het bevat, geheel conform de toenmalige tijdsgeest, subtiele referenties aan grote landschappen als de Himalaya, de Iraakse moerasgebieden, etc.. Het is het laatste echt neutrale gebied in de stad, een oase van rust en natuur, een unieke samenlevingsplaats waar de Antwerpenaar die van waar ook ter wereld naar onze de stad gekomen is, terecht kan.

  PS: zou de middenberm van de Brialmotlei niet fraai ingericht kunnen worden als park- en recreatiegebied voor kleinere sporten en speeltuintjes? En is de St Jozefkerk niet geschikt voor bepaalde indoor (en ja, ook enkele kleinere outdoor) sporten zoals squash, skaten, klimsport, balsporten, biljart, etc.? Reeds vele jaren staan er ook enkele grote gebouwen leeg (en te verkommeren als je het mij vraagt) aan de Charlottalei n° 22 en 24.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: