Problemen met de “Open Oproep” voor het Stadspark. Email adres: bescherm.stadspark@gmail.com

VERS VAN DE PERS: lees het artikel “Afbraak in Antwerpen” in de Knackk, dat uitgebreid over het Stadspark gaat. Zeer korte versie online hier

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-slooplijst-van–t-stad/site72-section24-article29266.html?&redir=www

HERAANLEG  STADSPARK  ANTWERPEN- Bekijk hier een You Tube filmpje  (Stampmedia) met reacties van parkgebruikers!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 UIT DE “OPEN OPROEP STADSPARK ANTWERPEN” (VOOR ARCHITECTEN) UITGESCHREVEN DOOR DE VLAAMSE BOUWMEESTER, EEN ADVERTENTIE DIE AL OP 9 JANUARI 2009 VERSCHEEN BLIJKT DAT HET NIET ECHT DE BEDOELING IS VAN HET STADSBESTUUR OM HE TSTADSPARK TE RESTAUREREN:

 “De plaats waar zich nu het stadspark bevindt heeft een vrij belangrijke rol gespeeld in het Antwerps verleden. Zijn driehoekige vorm ontleent het park aan de oorspronkelijke vorm van het lunet Herentals, een vooruitgeschoven militaire vestiging in de verdedigingswal rond Antwerpen. Het oorspronkelijke parkontwerp is van de hand van F. E. Keilig ( 1827 – 1895), en werd gerealiseerd in 1867 – 1869.
Dit park, oorspronkelijk samen met de Leien een onderdeel van een stedenbouwkundig uitbreidingsplan van Antwerpen en hoofdzakelijk bedoeld om te flaneren, is ondertussen een belangrijke binnenstedelijke groene ruimte geworden en is in heel de stad Antwerpen een begrip. Het parkgebruik is geëvolueerd van flaneren naar sport en spel, van passief toekijken naar actieve beleving  De huidige parkaanleg is echter nog steeds terug te brengen op de originele tekening van Keilig en is in die zin niet mee geëvolueerd, waardoor dit park de hedendaagse behoeften slechts gedeeltelijk of zelfs niet kan invullen.
De stad Antwerpen wenst voor het stadspark een ambitieuze visie te ontwikkelen die vertaald wordt in een parkontwerp. Dit ontwerp moet een antwoord bieden op de gewijzigde behoefte aan gebruik van de openbare groene ruimte in een erg dicht bebouwd stedelijk gebied. Dit ontwerp heeft respect voor de historische achtergrond van de ruimte en het oorspronkelijk ontwerp, maar vult op een verfijnde hedendaagse manier de wensen van de parkgebruiker in. Stad Antwerpen wenst dat het nieuwe stadspark een ruimte is waar diverse individuele of gegroepeerde parkgebruikers de mogelijkheid hebben om een brede waaier aan passieve en actieve recreatieve mogelijkheden in een groene parkomgeving te beleven. Het nieuwe park vertrekt hiervoor vanuit het historische parkontwerp, maar Stad Antwerpen heeft tevens de ambitie om dit project voorbeeldstellend te laten zijn voor de manier waarop historisch parkerfgoed een nieuwe, uitgebreide en hedendaagse functie  kan vervullen in het stedelijk weefsel.”

Volledige tekst “Open Oproep” van de Stad Antwerpen http://www.vlaams-bouwmeester.be/renderers/open_oproepen/render_openoproep.aspx?fa8690c8-4ece-4970-aa85-ed5b79cf1d30

DE “STRIJD OM HET STADSPARK” gaat verder en het BESCHERMCOMITE blijft waakzaam. Nieuw “strijdpunt”: wat bedoelt het stadsbestuur precies met de “historische waarde” van het Stadspark?

“Aan historisch karakter Stadspark wordt niet geraakt” stond er op zaterdag, 17 januari, in verscheidene kranten, de Morgen, de Standaard, Het Laatste Nieuws, te lezen.  Deze uitspraak komt van het Antwerps stadsbestuur.  Het beschermcomité is verheugd te zien dat het stadsbestuur het historische karakter van het Stadspark nu zo sterk benadrukt.  Het is daarbij evenwel de vraag hoe dat “historisch karakter” van het Stadspark zal verstaan en gedefinieerd worden.  Bovendien stellen we ook vast dat  de enquete, die als één van de belangrijkste instrumenten bij de inspraak gebruikt wordt, nog steeds vragen stelt die niet schijnen te stroken met het behoud van de historische aanleg van het Stadspark uit 1869.  Meer info over de vragen in de enquete vindt u hier en ook hier.  Onze klacht betreffende de enquete en het probleem inspraak werd door meer dan 170 personen en organizaties getekend.  Op de persconferentie van vrijdag 16 januari werd ook meegedeeld dat de deadline voor de enquete tot 31 janauri verlengd is, dus doet u zeker mee, en vertel het stadsbestuur hoe belangrijk u dat “historisch karakter” van ons Stadspark wel vindt.

Op de site van de VRT, de redactie, staat een toch wel iets ander bericht te lezen dan in de krantenartikels van het persbureau Belga en  Kris Goossenaerts . Op de website van de VRT staat namelijk volgende zin: “Het schepencollege wil de toekomstige ontwerper zoveel mogelijk vrijheid geven.”  Zoveel mogelijk vrijheid voor de nieuwe ontwerper en de conservatie/restauratie van het historisch Stadspark uit 1869 lijken toch twee mogelijk tegenstrijdige optieken te zijn.  Op de persconferentie van vrijdag, 16 februari, kwam het antwoord “dat er nog niets beslist is” en dat we allen “open” moesten zijn: de “open visie” en de creativiteit naar de ontwerper en het Stadspark toe werden beklemtoond.   Het beschermcomité zou deze vragen niet hebben, als er niet de enquete van het stadsbestuur was, waarin tal van vragen staan die o.i. in strijd zijn met het behoud van het historische karakter van het Stadspark. En er is ook de volgende vraag, 11 (b): Moet er ruimte zijn in het Stadspark voor “sportieve recreatie (voetbal, basket, joggen/lopen…).” (Zoals we in onze klachtenbrief opmerkten, wie hier als jogger/loper ja op antwoordt, keurt meteen ook impliciet nieuwe ruimte voor voetbal of basket goed).    Het is natuurlijk niet gezegd dat het stadsbestuur een basketbal veld wil (voor niet georganizeerde sportieve recreatie), want er is “nog niets beslist”, maar het is niettemin niet duidelijk waarom deze opties dan in de enquete staan.

En in GVA wordt gesuggereerd dat alles nog allerlei kanten opkan en dat het stadsbestuur eerst een onderzoek wil “naar de historische waarde van het park:”

““Maar voor we deze open oproep doen, moeten we weten in welke richting we met het park uit willen”, zegt Ludo Van Campenhout (Open Vld), schepen van Stadsontwikkeling. “Daarvoor is een projectdefinitie nodig. We kijken daarbij naar de resultaten van het onderzoek naar de historische waarde van het park. Ook de gebruikers en de bewoners krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. We houden de mogelijkheid open om het Stadspark uit te breiden. Op dit moment sluiten we dus niets uit. Er is ook nog niets beslist.”

Er is “nog niets beslist,” en blijkbaar ook niet over de “historische waarde van het Stadspark”? Het beschermcomité neemt een heel ander standpunt in: het beschermcomité beseft dat het prachtige Stadspark uit 1869, ontworpen door Eduard Keilig, een intrinsiek historische erfgoed waarde voor Antwerpen en het Vlaams Gewest heeft en eigenlijk al lang beschermd monument zou moeten zijn, zoals Central Park in NYC, en zoals ettelijke andere grootstedelijke stadsparken. Het Stadspark is geen doodgewoon buurt- of wijkparkje, maar een 19de eeuws grootstedelijk park in Engelse landschapsstijl dat aan restauratie en renovatie toe is. Nu nog het stadsbestuur hiervan overtuigen!

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CORRECTIE BERICHTGEVING DE STANDAARD/NIEUWSBLAD, van 17 januari, 09.  In De Standaard/het Nieuwsblad van vandaag stelt journalist Kris Goossenaerts het volgende (in een artkel getiteld “Er is nog helemaal geen plan voor het Stadspark?,” dat de reacties van burgemeester Patrick Janssens en Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling, Ludo van Campenhout belicht): 

 “Dat het stadsbestuur het historisch karakter bevestigt van het Stadspark, ‘scoorde’ alvast bij SOS Red het Stadspark. ‘Natuurlijk zijn we tevreden. We dachten dat de stad er grote sportterreinen wilde aanleggen, maar dat berust dus op een misverstand. Dat ligt aan de media die dat zo voorgesteld hebben’, reageerde actievoerster Bea Hanssen achteraf, waarbij ze haar handen in onschuld wast. Voor alle duidelijkheid: het was dan wel SOS Red het Stadspark dat steeds een verkeerde voorstelling van zaken gaf, niettegenstaande verschillende ontkenningen van het stadsbestuur.” 

Rechtzetting door Bea Hanssen: “Ten eerste heb ik mijnheer Goossenaerts gisteren niet gezegd dat ‘wij dachten dat de stad er grote sportterreinen wilde aanleggen.’  Dit is geen letterlijk citaat van wat ik zei. Ten tweede is het inderdaad de pers die in november 2008 voortdurend de link legde tussen het Stadspark en sport zoals in volgend artikel van HLN:

“Antwerpen zoekt ontwerper voor heraanleg stadspark

De Stad Antwerpen gaat op zoek naar een ontwerper voor de heraanleg van het stadspark. Dat gebeurt via een Open Oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester. Die procedure start in januari 2009 en moet afgerond zijn tegen oktober van dat jaar. De herinrichting zelf zal ten vroegste van start gaan in 2012. De stad trok een budget van 2.480.000 euro uit voor het project.

Vraag naar sportruimtes
Het stadspark bestaat in 2009 140 jaar. Al die tijd veranderde er zo goed als niets aan het ontwerp van de toenmalige architect Frederic Keilig. Toch vindt het Antwerpse stadsbestuur dat de groene long tegenwoordig niet meer volledig voldoet aan de behoeften van de bezoekers. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar ruimtes waar gesport kan worden. Het nieuwe ontwerp moet volgens de stad het oude respecteren, en tegelijkertijd aangepast zijn aan de moderne tijd. Ze gaat daarom ook de bewoners van het gebied rond het park betrekken en hen vragen wat zij graag veranderd zouden willen zien. Aan de nieuwe ontwerper zal worden gevraagd om rekening te houden met die bemerkingen. (belga/vsv) “ (HLN, november 2008)

Ten derde, verwijst het comité naar de internet enquete, die nog steeds tal van vragen stelt die niet schijnen te stroken met het behoud van de historische aanleg van het Stadspark uit 1869.  Een uitgebreide analyse van die enquete, alsmede een klacht die door meer dan 170 personen en organizaties getekend werd, vindt u hier.

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Zoals reeds bericht in de media, is het stadsbestuur van plan het historische Stadspark van Antwerpen, aangelegd in 1869 door befaamd toparchitect Eduard Keilig, te laten omstylen tot een “hedendaags park” (met historische relicten) tegen een kostenplaatje van  maar liefst 2,5 miljoen euro. Dat terwijl ons Stadspark, zoals de parken van London, Parijs, Berlijn of New York, al lang beschermd monument had moeten zijn. Het beschermcomité wenst niet dat het Stadspark mogelijk “wegvernieuwd” zou worden door een “toparchitect,” zoals al met het historische Astridplein gebeurde. Ter verduidelijking: wij zijn niet tegen het opknappen van het Stadspark, wel zien wij de “heraanleg” van het Stadspark niet zitten, omdat er niets mis is met de oorspronkelijke prachtige aanleg van het Stadspark uit 1869, dat ontworpen werd door toparchitect Eduard Keilig. Voor ons is er een duidelijk verschil tussen, enerzijds, het woord “heraanleg,” gebruikt door het stadsbestuur, en, anderzijds, het onderhoud, de renovatie, restauratie en betere beveiliging van het historisch Stadspark die het beschermcomité wenst. 

BEKNOPTE VERSIE DOELSTELLINGEN VAN HET BESCHERMCOMITE:
De belangrijkste doelstellingen van het comité zijn:1. de bescherming en erkenning van het Stadspark  als cultureel erfgoed; restauratie van dit prachtige park dat als flaneerpark in Engelse landschapsstijl in 1869 werd aangelegd, en dus geen mogelijk “wegvernieuwen” van het park, dat volgens het Antwerps stadsbestuur “hedendaags” en open voor nog meer sport zou moeten worden. Het vrij kleine Stadspark (14 ha. klein) voldoet nu al aan de sportwensen van heel wat actieve parkgebruikers (joggen, lopen, skaten enz), en nog meer sport zou het passieve parkgebruik (rust, stilte, kuieren, genieten van de romantische natuur en meer dan 35 boomsoorten) in het gedrang brengen. Er is ook geen plaats voor vlakke sportvelden of vlakke (evenementen) gazons, zonder dat hiervoor bestaande aanplantingen, glooiingen of delen van de vijver worden weggehaald, waardoor dan weer het design van dit prachtige park uit 1869 zou worden aangetast. Antwerpen moet steden als Gent, Brugge, Parijs, London, New York, Berlijn, enz. volgen waar historische 19de eeuwse parken wel als belangrijk erkend en onderhouden worden.  Het beschermcomité is noch tegen sport, noch tegen stadsvernieuwing, maar niet ten koste van belangrijk cultureel erfgoed.2. geen nodeloze uitgave van een enorme som geld (2,5 miljoen euro) voor een “heraanleg” en een nieuwe “topontwerper” terwijl het Stadspark zelf door een belangrijk 19de eeuws topontwerper (Eduard Keilig) aangelegd werd.  Wij wensen niet dat het historische Stadspark, zoals het volledig heraangelegde historische Astridplein, mogelijk ingrijpend veranderd of heringericht zou worden.3. geen rooien van gezonde bomen of struiken om het park “open” en “doorzichtig” te maken, zoals al bij het historische Kielpark gebeurde dat tot sportpark werd omgedoopt; betere beveiliging niet door rooien maar door hekken, bewaking, sluitingsuur, zoals in Parijs en in ander Europese grootsteden;

4. beter park- en groenbeleid van stadsbestuur: deze 2,5 miljoen euro zou (naast restauratie, beveiliging en opknap Stadspark) ook besteed worden kunnen voor de aanleg van broodnodige nieuwe parken en groene zones in en nabij de binnenstad.

5. wij wensen échte inspraak bij belangrijke beslissingen van het stadsbestuur die ons aller cultureel erfgoed betreffen, voorafgaande aan de besluitvorming en niet achteraf.  Pas nadat het stadsbestuur al in november besloot het Stadspark “heraan te leggen,” mogen de Antwerpenaars een beetje “meedenken” over de “toekomst” van het park, terwijl die toekomst al ten dele werd vastgelegd in het collegebesluit van november 2008! Het stadsbestuur, bijvoorbeeld, stelt nooit de vraag of de Antwerpenaars voor of tegen de geplande “heraanleg” van het Stadspark zijn, maar gaat ervan uit dat het park “heraangelegd” zal worden, een woord dat voor ons een fundamenteel andere betekenis heeft dan de restauratie, renovatie, opknap en betere beveiliging die wij wensen. Heraanleg doet een ingrijpende verandering van het Stadspark vermoeden en getuigt voor ons niet van inzicht in het historische belang van dit stukje 19de eeuws Antwerps cultureel erfgoed, dat nooit meer terugkomt eens het ingrijpend veranderd of “wegvernieuwd” wordt. Er zijn ook voldoende indicaties dat er geen draagvlak voor de heraanleg van het Stadspark is bij de Antwerpse bevolking. In een recente internet enquete van GVA vond bijna 85 procent van de deelnemers dat het Stadspark een historische site is waar zo weinig mogelijk aan veranderd mag worden.

ALS U VERDERE ACHTERGROND WENST OVER WAT ER AAN DE HAND IS MET HET STADSPARK, BEKIJK DAN DEZE LINKS:

Voor meer info over de doelstellingen van het beschermcomité voor het Stadspark, klik dan op deze nieuwe link. Voor meer info over het historische Stadspark zelf, kan u hier terecht.  Persberichten over het Stadspark en het beschermcomité vindt u hier.  Onze analyse van de recente “Antwerpenaar,” het gratis krantje van het stadsbestuur, is hier te lezen. Foto’s van o.a. het Kielpark (gerooide bomen), Stadspark en Park Spoor Noord kan u hier bekijken.
 
 
Vers van de pers: Beschermcomité en Stadspark artikel in de Knack van 24/12

VERS VAN DE PERS: OPEN BRIEF ACADEMICI EN ACTIEVOERDERS AAN BURGEMEESTER JANSSENS EN COLLEGE VAN SCHEPENEN:

Lees de Open Brief in GVA

ATV CLIP OVER HET STADSPARK en de geplande heraanleg:

http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=&id=11063

 Krantenartikel Nieuwsblad

http://webnieuws3.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=QL24OIGK

  

Advertisements